Like nhé

Fix lỗi "There has been an error processing your request" trong Magento

Các lỗi thường gặp khi sử dụng Magento

--> Fix lỗi There has been an error processing your request


Magento hình như các ngày càng dở chứng, việc cài đặt không còn suôn sẻ như trước bằng chứng là bạn sẽ bắt gặp một số lỗi rất khó chịu như trên, để fix lỗi này các bạn cần làm các bước như sau
1. Tìm và đổi tên file local.xml.sample thành local.xml
2. F5 trang cài đặt sẽ hiện ra những lỗi nhưng bạn không cần quan tâm lắm tối những lỗi này
3. Mở file magento/lib/Zend/Cache/Backend/File.php
và tìm:

protected $_options = array(

'cache_dir' => 'null',


đổi thành

protected $_options = array(
'cache_dir' => 'tmp/',

4. Save và quay lại trang cài đặt bấm Next thế là xong
5. Bước nữa quan trọng không kém đó là chúng ta phải tạo thêm thư mục con ngay trong thư mục gốc magento của bạn. ví dụ thư mục gốc của mình tên magento
...xampp\htdocs\magento\tmp

Tua rua

0 comments