Like nhé

Đổi tên Facebook quá 5 lần 2014


B1: Vào Tài khoản, chọn Thiết lập tài khoản:


[IMG]

B2: Bấm vào từ Khoá trong mục Khoá tài khoản


[IMG]

Hoặc nếu trong FB phiên bản mới, bạn click vào Deactive your account

[IMG]

B3: Tick vào ô Tài khoản của tôi đã bị hack, sau đó bấm vào You can secure your 

account tại đây.


[IMG]

B4: Bấm vào Secure your Account


[IMG]
B5: Bấm vào Tiếp tục

[IMG]

B6: Nhập mật khẩu mới (phải khác mật khẩu cũ, sau khi đổi tên xong, bạn có thể đổi lại mật khẩu cũ)


[IMG]

B7: Tick vào các ô vuông như trong hình rồi bấm Tiếp tục

[IMG]

B8: Bấm Tiếp tục

[IMG]

B9: Bấm vào Change ở cạnh tên cũ của bạn

[IMG]

B10: Nhập tên mới mà bạn muốn sử dụng! (Lưu ý là FB sẽ để Tên ở trước họ) Sau đó bấm Save and Continue

[IMG]

B11:Và bước cuối cùng, bấm Đăng nhập và xem thành quả của mình!

[IMG]

Những bạn nào làm không xuất hiện bước 9 thì ra ngoài, thực hiện một bước đổi tên. Hơi khó khăn là bạn phải nhớ và đổi lại đúng một trong những cái tên cũ trước đây. Xong thủ tục đó là có thể thực hiện được cách mà trang web đã đưa ra

0 comments