Like nhé

Học Internet Marketing để trở thành nhà Marketing hiện đại

Marketing ngày càng phát triển, Bạn muốn trở thành một nhà marketing thành công thời hiện đại thì bạn cần phải có:

+ Là người viết nên những nội dung sáng tạo

+ Có khả năng tạo nội dung thẫm mĩ

+ Hiểu được sức mạnh của social media để tương tác với người dùng

+ Nắm bắt các qui luật và ứng dụng tốt trong email marketing

+ Gắn bó với việc theo dõi và đo lường mọi hoạt động marekting.

+ Yêu thích các công cụ phân tích để hiểu dữ liệu và nhìn ra được xu hướng

+ Là một chuyên gia về ngân sách

+ Không ngừng tìm kiếm những công cụ và nguồn tài nguyên mới để hiểu khách hàng hơn

Vậy có thể thấy rằng, chân dung của người làm marketing thời hiện đại phải có đầu óc chiến lược và biết phân tích, gắn bó với những số liệu cần “cân-đo-đong-đếm” sao cho đầu ra luôn là những sản phẩm, dịch vụ chất lượng và đầy tính sáng tạo.Kỹ năng mà mỗi người làm Internet Marketing cần phải có:

- Internet Marketing căn bản

- Social Media Marketing ( Blog, Facebook Marketing..)

- Search Engine Marketing (SEO & Google Adwords)

- CRM - Quản lý quan hệ khách hàng

- Mobile Marketing

- Email Marketing

- Quản trị Internet Marketing


0 comments