Like nhé

Sao lưu dữ liệu và những thiết lập trong DrupalB1: Bạn vào link sau để download modulehttp://drupal.org/project/backup_migrate


Chọn phiên bản phù hợp với bản của bạn.

B2: Cài đặt và cấp quyền hoạt động:

Vào Module
Sau khi cài đặt thành công thì chúng ta sẽ bật nó lên, vào ModuleB3: Backup

Vào Module

 Ta chọn chế độ Advanced BackupSau đó nhấn Backupnow
B4: Phục hồi:
Bạn có thể vào thẻ Profiles để xem có bao nhiêu file backup, có thể
thêm file backup mới hoặc xóa những file không cần sử dụng nữa.


Hoặc vào thẻ Schedule để có thể đặt lịch backup tự động cho website của bạn
 


Tuan Duy Blog

0 comments