Like nhé

Fix lỗi không đăng nhập vào Magento Backend

Sau mỗi khi cài đặt Magento chúng ta thường hay bắt gặp lỗi không đăng nhập được vào backend, để fix được lỗi này chúng ta chỉ cần làm một bước đơn giản : Vào tìm file Varien.php tại địa chỉ :

...app/code/core/Mage/Core/Model/Session/Abstract/Varien.php

sau đó tìm và thay thế phần code tô xanh thành phần ngay bên dưới --> Save lại0 comments