Like nhé

Chèn Youtube vào DrupalBước 1: Vào Youtube http://www.youtube.com và mở video bạn muốn chèn. Sau đó làm hình dưới đây để lấy code HTML.Bước 2: Tạo 1 bài viết mới (hoặc 1 module bằng cách vào Modules-> Block/Configure->Add Block). ở đây tôi thực hiện chèn video vào trong bài viết. Vào Content->Add Content. Kích vào icon HTML để chèn code.


Bước 3: Dán đoạn code vào. Sau đó các bạn có thể thay đổi kích thước hiển thị video phù hợp với vị trí đặt video của bạn trong các thuộc tính width và height.Lưu ý: Phần Text format chọn là Full HTMLSave bài viết lại. Kết quả sẽ như bạn mong đợi. Các bạn có thể làm tương tự để chèn video vào module, tương tự như demo dưới đây.


Tuấn Duy Blog

0 comments