Like nhé

Tùy chỉnh các khung tính năng trên giao diện website DrupalSau khi cài  đặt xong, giao diện mặc  định của website  Drupal 7rất  đơn giản chỉ có khung tính năng (Block):  Search form,  Navigation,  User login,  Powered by Drupal. Và các khung tính năng này chỉ hiển thị với một nhóm người dùng nhất định, ví dụ khung Navigation chỉ hiển thị với người quản trị website.
Do  đó, bạn cần phải bố trí lại vị trí các khung tính năng cho phù hợp và phân quyền xem  đối với các nhóm người dùng.  Đầu tiên, bạn  đăng nhập vào tài khoản quản trị rồi bấm vào menu Structure trên thanh công cụ.
Trong trang hiện ra, bạn bấm vào liên kết Blocks. Ở cột Blocks, bạn sẽ thấy các khung tính năng System Help- trợ giúp hệ thống,  Main page content- phần nội dung chính,  Navigation- thanh  điều hướng,  User login- khung đăng nhập của người dùng,  Power by Drupal- cụm từ thông tin bản quyền,…Trong cột  Region, bạn bấm vào nút xổ xuống sẽ có các vị trí như sau: Header- đầu trang, Highlighted- ở  đầu khung nội dung,  Sidebar first- cột tính năng bên trái,  Sildebar second- cột tính năng bên phải,  Footer- chân trang,…Bạn chỉ cần chọn vị trí  ở cột Region tương ứng khung tính năng muốn thay đổi.
 Riêng với cột  Weight, bạn có thể quy  định thứ tự của các khung tính năng. Ví dụ,  ở vị trí  Sidebar first  có ba khung tính năng User login, Navigation, Search form, bạn quy định các số lần lượt là 0, 1, 2 thì  ở trang chủ của  website chúng được xếp theo thứ tự này từ trên xuống. Nếu không tìm thấy cột  Weight thì bạn bấm Show row weights ở đầu cột Operations để hiện thị cột này.
Ngoài ra, mục  Disabled chứa các khung tính năng chưa  được kích hoạt.  Để thuận tiện cho khách truy cập theo dõi các bài viết trên website, bạn có thể kích hoạt thêm các khung tính năng  Main menu- danh mục chính,  Recent comments- bình luận mới nhất,  Recent content- nội dung mới nhất,  Who’s new- thành viên mới đăng kí, Who’s online- thành viên đang trực tuyến. 


Ngược lại, nếu muốn ẩn một khung tính năng nào đó thì bạn bấm vào ô vị trí ở cột Region của khung đó, chọn None. Chẳng hạn muốn ẩn dòng chữ bản quyền Power by Drupal. Khi xong, bạn bấm Save Blocks  để thay  đổi có hiệu lực.
Để cấp quyền xem cho các nhóm người dùng website, bạn vào menu People trên thanh quản trị rồi bấm thẻ Permissions. Tại đây có ba nhóm người dùng: Anonymous User- người dùng ẩn danh, Authenticated User- thành viên đã được xác thực, Administrator- người quản trị website.
Bạn có thể cấp phép hiển thị khung Search đối với nhóm Anonymous User bằng cách đánh dấu chọn vào ô tương ứng với dòng Use search. Lưu ý, bạn cần phải xem xét kỹ khi cấp phép cho nhóm Anonymous User, đặc biệt là đối với các tính năng quan trọng.0 comments