Like nhé

Thời điểm thích hợp gửi Email Marketing


Thời điểm gửi email

Theo thống kê, thời gian email được đọc nhiều nhất trong ngày tại Việt Nam là từ 8h sáng tới 3h chiều. Tuy vậy, thời điểm gửi các email marketing (email quảng bá hay thông báo) tới các khách hàng tại Việt Nam cần được tính toán hợp lý vì có độ trễ về thời gian gửi nếu danh sách của bạn lớn hay rất lớn.

0 comments