Like nhé

Quản lý bài viết và bình luận trong DrupalTính năng Content giúp cho người quản trị quản lý nội dung trên website (quản lý bài viết, quản lý bình luận). Để sử dụng tính năng này, bạn bấm vào menu Content trên thanh quản trị hệ thống. Thẻ Content cung cấp ba khung: ở dưới cùng là danh sách các bài viết (gồm có tên, kiểu nội dung, tác giả, tình trạng, cập nhật), khung Show only items where là một bộ lọc giúp tìm kiếm nhanh bài viết (theo hai kiểu lọc: Status- tình trạng bài viết, Type- kiểu nội dung) và khung Updates Options.


Quản lý bài viết

Riêng  đối với khung  Update Options, bạn có thể cập nhật cho hàng loạt bài viết với các nội dung cập nhật như  Update URL alias- cập nhật  địa chỉ liên kết mới (khi  đã cài  đặt xong module  Pathauto- sẽ  được giới thiệu  ở phần sau),  Publish select ed content-  đăng bài viết, Unpublish selected content- không  đăng bài viết,  Delete selected content- xóa các bài viết đã chọn,…Thẻ Comment giúp quản lý nội dung bình luận của các thành viên gửi đến. Nếu người quản trị thiết lập chế  độ kiểm duyệt nội dung bình luận  đối với thành viên (bỏ tùy chọn  Skip comment approval  đối với nhóm Authenticated user)  thì các ý kiến gửi  đến sẽ nằm trong mục  Unapproved comments.  Để  đăng tải các ý kiến bình luận, bạn  đánh dấu chọn vào ô phía trước ý kiến và chọn nội dung cập nhật  Publish the selected comments, bấm Update.


Drupal 7

0 comments