Like nhé

Một số module hữu ích và cần thiết cho quản trị trang Drupal

Module Pathauto, Token, Transliteration và Global Redirect

Đây là các module giúp tạo đường dẫn thân thiện với các bộ máy tìm kiếm (tiêu đề của bài viết được hiển thị ngay trên đường dẫn, giúp cho spider dễ dàng index và biết được nội dung). Đồng thời, với module Global Redirect giúp tránh được tình trạng trùng lặp nội dung (duplicate content, Google không thích những website có nhiều đường dẫn với cùng một nội dung và sẽ phạt nặng các website này), tức là hướng các đường dẫn có cùng nội dung về cùng một đường dẫn.
Đầu tiên, bạn tải các module sau về máy: Pathauto, Token, Transliteration  Global Redirect,tại trang :http://drupal.org/download
 xong giải nén vào thư mục modules (news/sites/all/modules).

Tiếp theo, bạn vào menu Modules để tiến hành kích hoạt các module trên.  

 Ở khung Search and Metadatatrong menu Configuration, bạn bấm vào liên kết URL aliases. Trong trang hiện ra, bạn bấm chọn thẻ Patternsđể thay đổi các kiểu đường dẫn: khung Content Paths (thiết lập địa chỉ URL của các kiểu nội dung),Taxomony Term Paths (thiết lập địa chỉ URL của nhóm chuyên mục, chuyên mục), User Paths (thiết lập địa chỉ URL của tài khoản người dùng). Ngoài các giá trị biến được cung cấp mặc định, bạn có thể tìm thấy các biến khác ở từng mục trong khung Replacement Patterns. Ví dụ, trong ô Default path pattern của khungContent Paths, bạn thay cú pháp URL mặc định (content/[node:type]) thành cú pháp mới như [node:type].html. Khi xong, bấm Save Configuration.


Thẻ Settings giúp thiết lập cách thức hiển thị địa chỉ URL. Bạn có thể giữ mặc định các thiết lập Separator (kí tự thay thế các khoảng trắng, dấu chấm câu, dấu phẩy hay kí tự đặc biệt), Change to lower case (biến các kí tự in hoa thành in thường), Maximum alias length (số kí tự tối đa cho địa chỉ mới). Một thiết lập quan trọng không thể bỏ qua là Transliterate prior to creating alias, nó giúp loại bỏ dấu tiếng Việt trong địa chỉ URL. Bởi vì, các URL có dạng “dấu-tiếng-việt.html” sẽ không thân thiện bằng URL “dau-tieng-viet.html”, và một số trình duyệt có thể không hiển thị được dạng URL có dấu. Ngoài ra, bạn có thể đánh dấu chọn vào ô Reduce strings to letters and numbers (đây là bộ lọc giúp giảm bớt các kí tự và con số có trong khung String to remove). KhungPunctuation giúp quy định cách xử lý đối với các kí tự đặc biệt, các loại dấu ngoặc, dấu hai chấm, dấu cộng, dấu bằng,... xong bấm Save configuration.


Vấn đề tiếp theo được đặt ra là sẽ có sự tồn tại song song giữa hai dạng URL, ví dụ: http://diendangamegunnyonline/node/1 và http:// diendangamegunnyonline/content/tieu-de.html có chứa cùng một nội dung. Khi đó, module Global Redirect sẽ có tác dụng chuyển hướng các URL chưa thân thiện về địa chỉ đã được tối ưu. Sau khi kích hoạt module Global Redirect, bấm vào liên kết Global Redirect trong khung System (menuConfiguration). Bạn giữ nguyên các thiết lập mặc định ở trang hiện ra và có thể đánh dấu chọn vào ô Enable for all pages (mục Remore Trailing Zero Argument) để điều hướng URL dạng taxonomy/term/1/0 về dạngtaxonomy/term/1, bấm Save Configuration.

Ngoài ra, nếu không muốn cài đặt thêm module vào hệ thống thì bạn có thể sử dụng tập tin robots.txt để chặn các bọ tìm kiếm quét qua thư mục node hoặc tự soạn tập tin .htaccess rồi tải lên thư mục gốc của website.

0 comments