Like nhé

Chèn Addthis vào website blog

1. Về trang web Addthis.com

Cách đây ít lâu trang Addthis.com vừa mới thay đổi giao diện mới đồng thời cũng bắt đầu mở rộng các tiện ích ngoài social sharing toolbox được hướng dẫn trong bài viết này còn có follow widget và welcome bar.

addthis-one-button-your-content-everywhere

Addthis là một dịch vụ rất nổi tiếng tự nhận là nền tảng chia sẻ lớn nhất thế giới. Addthis cung cấp một bộ công cụ chia sẻ (social sharing tools), follow widget và welcome. Addthis giúp các tăng lượng truy cập các trang web bằng sự kết nối thông qua các dịch vụ xã hội như Facebook, Twitter, Pinterest, Google+…. Đối với các thành viên đăng ký Addthis cung cấp công cụ để theo dõi và phân tích nhằm giúp định hướng nội dung và phương thức chia sẻ.

2. Hướng dẫn cách chèn code mặc định

Cách chèn code rất cơ bản bạn vào phần trang Social Sharing Toolbox chỉ cần 3 bước là có thể lấy được code chèn vào bất kỳ trang blog/website nào.

Bước 1: Chọn nền tảng: bạn sử dụng platform nào thì chọn platform ấy, addthis hỗ trợ Blogger, Wordpress, Tumblr, TypePad, Posterous, Joomla, Drupal, Magento…

Untitled 2

Bước 2: Chọn style, bạn có thể chọn button (một nút nhấn) hoặc toolbox tập hợp nhiều nút nhấn của các dịch vụ. Đây sẽ là phần chúng ta tùy chỉnh và tạo nên bản sắc của riêng mình. Ở đây ta lấy ví dụ là sử dụng tools box

Get Sharing Tools - AddThis

Bước 3: Copy đoạn code và chèn code vào bất cứ vị trí nào bạn thích trong blog/website. Thông thường đoạn code có dạng như sau.

Data provided by Pastebin.com - Download Raw - See Original
 1. <!-- AddThis Button BEGIN -->
 2. <div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
 3. <a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
 4. <a class="addthis_button_tweet"></a>
 5. <a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a>
 6. <a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
 7. </div>
 8. <script type="text/javascript"src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4fbe76dc0e946530"></script>
 9. <!-- AddThis Button END –>
Get Sharing Tools

2. Tùy biến Addthis social sharing toolbox

Trong trường hợp bạn không muốn tùy chỉnh sâu hơn Addthis social sharing toolbox thì làm theo hướng dẫn dưới đây.

1. Tối ưu hóa tốc độ trang

Bạn chỉ cần đặt một đoạn code JS cho toàn bộ trang cho nên Tuarua đề nghị bạn nên cắt riêng đoạn code js bên dưới và chèn nó vào ngay bên trên thẻ </body>.
Data provided by Pastebin.com - Download Raw - See Original
 1. <script type="text/javascript"src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4fbe76dc0e946530"></script>

2. Tùy chỉnh hình ảnh riêng cho button

Phần code bên dưới ưng với mỗi dịch vụ mạng xã hội hoặc chia sẻ được hiển trị trong toolbox.
Data provided by Pastebin.com - Download Raw - See Original
 1. <a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
Trong đó
 • addthis_button_facebook_like chỉ định dịch vụ chia sẻ
 • fb:like:layout="button_count" chỉ định style của nút chia sẻ (có thể có hoặc không)
Nếu bạn muốn hiển thị những dịch vụ ưa thích của mình thì cần biết đoạn code chỉ định dịch vụ chia sẻ. Theo link sau để  tham khảo các dịch vụ mà Addthis hỗ trợ. Điều thú vị là Addthis hỗ trợ cả ZingMe với mã chỉ định là zingme. Trong toolbox đoạn code sẽ như sau.
Data provided by Pastebin.com - Download Raw - See Original
 1. <a class="addthis_button_zingme"></a>
Tuy nhiên bạn còn muốn thay đổi ảnh mặc định của addthis thành một hình ảnh nào khác của riêng bạn. Cũng dễ thôi, đoạn code đó là

Data provided by Pastebin.com - Download Raw - See Original
 1. <a class="addthis_button_zingme"><img alt='Share to ZingMe' border='0'src=”imglink”/></a>

Bạn thay imglink bằng đường link của bức ảnh.

0 comments