Like nhé

Cách tạo ra các chủ đề và xây dựng menu theo chủ đề trong Drupal 7

Bước 1: Đầu tiên các bạn vào Structure ->Taxonomy, trong phần VOCABYLARY NAME có 1 đối tượng được tạo sẵn mặc định là Tags (các bạn có thể tự tạo ra các Vocabulary mới, tham khảo bài viết này ) nhưng ở đây mình sử dụng luôn vocabular Tags.

Trong phần OPERTIONS , chọn add termsBước 2: Tiếp theo các bạn nhập tên, mô tả, đường dẫn (có thể bỏ trống) của chủ đề cần tạo.


    Nhấn save để lưu chủ đề

Bước 3: Tương tự các bạn có thể tạo ra các chủ đề khác, kích vào Tab LIST để xem danh sách các chủ đề đã tạo, như vậy chúng ta đã tạo xong các chủ đề, khi viết bài chúng ta gõ chủ đề tương ứng của bài viết vào ô TagsBước 4: Để lấy được đường link của các chủ đề nhằm mục đích xây dựng menu, các bạn làm như hình sau.Bước 5: Để xây dựng menu, chúng ta vào Structure->Menus, trong phần Main meu chọn add link
Bước 6: Nhập tên menu và đường dẫn (lấy ở bước 4), 
ví dụ là tên menu là Tin tức, và đường dẫn là Taxonomy/term/4 


Nhấn Save để lưu.

Bước 7: Chọn Add Link để tạo ra các menu mới với cách làm tương tự.


 Kết quả sẽ như thế này:Nguồn Tuấn Duy Blog

0 comments