Like nhé

Cách tạo diễn đàn trong Drupal 7


 Cài đặt ngôn ngữ tiếng việt sẽ hỗ trợ các bạn trong việc quản lý trang nếu các bạn không thục sự giỏi tiếng Anh, bài viết này hướng dẫn các bạn cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Việt trong Drupal 7.

Bước 1: Vào Module, kích hoạt module Locale.Bước 2: Vào Configuration, Chọn Languages


Bước 3: Chọn Add language
\

Bước 4:  Chọn Tiếng Việt và lưu lại.


Bước 5: Vào địa chỉ này và tải gói ngôn ngữ tiếng Việt, định dạng .po


Bước 6: Vào Configuration, tìm đến phần Translate interface


Bước 7: Tải lên gói ngôn ngữ tiếng việt . Nhấn vào Tab Import, tìm đến file Tiếng Việt mới dow về và cài đặt.


Bước 8: Kích hoạt gói ngôn ngữ Tiếng Việt, vào Configuration, tìm đến phần Languages để kích hoạt.


Kết quả hiển thị Tiếng Việt.


Tuấn Duy Blog

0 comments